Historie a reference

Od roku 1997 se pohybuji v softwarovém vývoji v oblasti retailového bankovnictví. Pracoval jsem střídavě pro Expandia Banku, eBanku a Raiffeisenbank jako zaměstananec společností Merlin (dnes Arbes Techologies), eBanka, Logos (později NESS Logos), Raiffeisenbank a byl jsem spolu s teamem střídavě insourcován/outsourcován tak, jak se v čase aktuálně měnily rady konzultačních firem.

Expandia Banka

Nejdříve se jednalo o vývoj pro Expandia Banku – pobočkový systém – aplikace Operator a okrajově backendové funkčnosti core systému, jako jsou trvalé příkazy, úročení běžných účtů, nebo integrace bankovního jádra s „plechovou hubou“ IVR známou jako Konverzant.

 

eBanka

Později, po změně brandu na eBanku, jsem vyvíjel funkcionality backendových systémů, a to jak infrastrukturních (např. vývoj monitoringu produkčních sytémů), tak klientských. Jednalo se např. o implementaci evidence pohledávek a zápočty mezi účty stejného vlastníka, dávkové zpracování úloh souvisejících s platebními kartami, integrace s karetním processorem (MUZO, GPE), úloh pro notifikaci klientů přes tehdy revoluční elektronické komunikační kanály. Mým sólo projektem byla implementace celostátního přečíslování telefonních čísel v CRM a core systémech banky. V té době jsem se stal vedoucím programátorem oddělení Client-Server aplikací.

 

Raiffeisenbank

Poté, co byla eBanka převzata bankou Raiffeisen, účastnil jsem se jako vývojář procesu integrace core systémů obou bank: Midas a TS. Tentokrát pod hlavičkou firmy Logos.

 

Cetelem

Následně jsem měl několikaměsíční pracovní poměr ve společnosti Adastra a jako člen jejího zákaznického DWH teamu jsem byl alokován v roli Oracle vývojáře ve společnosti Cetelem. Moje angažmá v Adastře/Cetelem skončilo po několika měsících při vypuknutí finanční krize v roce 2008.

 

Raiffeisenbank

Znovu jsem se ocitl v teamu vývoje core systémů pro Raiffeisenbank. Mou kompetencí byl stále issuing platebních karet a hlavně implementace jejich migrace k novému zahraničnímu processorovi RPC, patřícímu tentokrát přímo do skupiny Raiffeisen. Mou další kompetencí byla konfigurace orchestrace závěrek core systému.
Při neúspěšném programu Everest jsem se podílel na integraci systémů a aplikací nejprve ještě v oddělení Java/Oracle vývoje, později v nově vzniklém integračním oddělení jako vývojář „dávkové“ integrace. Mým úkolem bylo navrhovat a implementovat procesy datové integrace a vývoj in-house ETL systému JLauncher přepravujícího velké objemy dat mezi jednotlivými primárními systémy – všude tam, kde je integrace webovými službami neefektivní ať už z důvodu latencí, nebo transakční konzistence. Velký důraz byl kladen na provoz v režimu 24×7, monitoring a troubleshooting, end-2-end zabezpečení dat silnou kryptografií, a minimální zatížení primárních systémů a infrastruktury. Ačkoli ke go-live výstupu programu Everest nikdy nedošlo, jeho integrační část byla z větší části do produkce nasazena v rámci projektů S1 (Siebel First), Payment Star aj., a dodnes ji Raiffeisenbank provozuje. Samozřejmě i po Everestu jsem ve vývoji pokračoval například projekty 3D secure (3DSI) konkrétně integrace issuingu s 3D Secure providerem.

 

Air Bank

V roce 2014 jsem nastoupil jako vývojář do oddělení integrace Air Bank. Mým úkolem bylo implementovat na zelené louce framework pro datovou integraci, založený na produktu CloverETL. Framework jsem vyvinul a nasadil do produkce. Kromě ETL obsahuje vlastní podporu pro WORA instalace na několik prostředí na různých platformách (Linux, macOS, Windows). Framework využívá Oracle DB / sqlplus, FlywayDB, shell, Jenkins, Git, SoapUI a Vagrant/VirtualBox. V Air Bank je úspěšně provozován a rozvíjen. Během působení v Air Bank jsem dále vyvinul xUnit-like testovací framework (PUNTo) pro Oracle PL/SQL s podporou code-profilingu, statickou analýzou závislostí modulů kódu a validací dodržování názvové konvence.
Z klientských funkčností to byla například integrace s pojišťovnou Cardif v rámci pojištění pravidelných výdajů.

Pro Air Bank vyvíjím  jako kontraktor i v současné době.

2020
  • Implementace datových služeb pro „vzpomínkovou mapu“ (chytrou karanténu COVID-19)
  • Pobídky k aktivaci ApplePay
  • Orchestrace a nápočet dat pro sestavení ročního výpisu nákladů a poplatků investic za uplynulý kalendářní rok

2019
  • Orchestrace a nápočet dat pro sestavení Ročního výpisu poplatků PAD (Payment Account Directive)
  • Orchestrace anonymizace nedokončených žádostí v souladu s GDPR
  • Odměny za placení pomocí ApplePay a NFC
2018
2017
  • refaktoring datového modelu a generického plnění MDM
  • různé migrace a replikace dat